Privātuma Politika

Stājas spēkā 2018. gada 25. maijā

Sanofi un Jūsu privātums

Sanofi ciena personu privātumu un augstu vērtē savu klientu, partneru, pacientu, lietotāju un darbinieku konfidencialitāti. Tādēļ Sanofi Jūsu privātumu uztver ļoti nopietni un visa personas datu apstrāde tiek veikta saskaņā ar piemērojamajiem datu aizsardzības likumiem un noteikumiem. Šī privātuma politika nosaka Sanofi praksi saistībā ar personas informācijas ievākšanu, izmantošanu un izpaušanu, un to paredzēts piemērot visām apstrādes darbībām, ko Sanofi veic attiecībā pret personām, ar kurām sadarbojas profesionālās uzņēmējdarbības ietvaros. Tas, jo īpaši, ietver:

 • pacientus un viņu radiniekus vai tuviniekus,
 • dalībniekus klīniskajos pētījumos,
 • veselības aprūpes speciālistus,
 • mūsu produktu un pakalpojumu lietotājus, tostarp tīmekļa vietņu un lietotņu lietotājus,
 • mūsu līgumslēdzēju un biznesa partneru pārstāvjus,
 • zinātniskās kopienas utt. pārstāvjus,
 • darba meklētājus.

Privātuma politika un atjauninājumi

Šī privātuma politika apraksta kā un kāpēc  SIA "sanofi-aventis Latvia",(turpmāk tekstā „Sanofi”, „mēs”, „mūs” un „mums”) ievāc informāciju par Jums, un kā mēs to saglabājam drošu. Tā kā šī privātuma politika jebkurā laikā var tikt grozīta, mēs iesakām Jums to regulāri pārskatīt.

Šī Vietne var ietvert saites uz mobilajām lietotnēm, forumiem vai citām tīmekļa vietnēm, ko mēs nekontrolējam. Mēs neesam atbildīgi par citu tīmekļa vietņu privātuma politikām vai praksēm. Mēs arī varam ietvert saites uz citām tīmekļa vietnēm, kuru darbību nodrošina Sanofi saistītie uzņēmumi, kas darbojas saskaņā ar atsevišķām privātuma politikām. Ja piekļūsiet šīm tīmekļa vietnēm caur šo vietni, mēs aicinām Jūs izlasīt šo vietņu privātuma politiku, jo tās var atšķirties no šīs politikas.

Ja Jums ir jebkādi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar mums, kā norādīts tālāk esošajā sadaļā Sazināties ar mums.

Vispārīga informācija

Kādi Jūsu personas dati tiek savākti un apstrādāti?

Jūsu personas dati

Sanofi var apstrādāt šādus personas datus.

 • Informācija, ko mēs ievācam par Jums. Sanofi var automātiski ievākt kādu tehnisku informāciju, tostarp, bet ne tikai, interneta protokola (IP) adresi, Jūsu pieteikšanās informāciju, pārlūkprogrammas informāciju, spraudņus, laika zonas iestatījumu un operētājsistēmu, ņemot vērā katru Jūsu apmeklējumu Sanofi tīmekļa vietnē. Sanofi var arī apkopot informāciju par Jūsu apmeklējumu, tostarp, bet ne tikai lapu, kurai piekļuvāt pirms Sanofi tīmekļa vietnes apmeklējuma, tā laikā un pēc tam (ieskaitot datumu un laiku), Jūsu darbībām tīmekļa vietnē, lapas atbildes laiku, noteiktu lapu apmeklējumu ilgumu un lapas mijiedarbības informāciju saistībā ar katru Jūsu apmeklējumu Sanofi vietnē.
 • Informācija, ko sniedzat mums. Jūs varat sniegt Sanofi personas datus, aizpildot veidlapu(-as), aptauju(-as), pieteikumu(-us) un reģistrāciju(-as), kas pieejamas Sanofi tīmekļa vietnē, vai vienkārši sazinoties ar Sanofi pa e-pastu, tālruni, faksu, pastu vai izmantojot jebkādus citus līdzekļus. Tas ietver, piemēram, informāciju, ko sniedzat, kad reģistrējaties jebkādu Sanofi tīmekļa vietnes funkciju izmantošanai jebkuram no Sanofi pakalpojumiem.
  Personas dati, ko Sanofi var ievākt, ietver (bet ne tikai) Jūsu vārdu, uzvārdu un/vai adresi, un/vai e-pasta adresi, un/vai tālruņa numuru, un/vai darba vietu, specializāciju/profesionālo piederību. Tas var arī ietvert informāciju saistībā ar nevēlamiem notikumiem, sūdzībām par produktiem un pacientu drošību.
 • Noteiktos gadījumos Sanofi arī var saņemt vai ievākt informāciju par Jums no citiem avotiem, piemēram, sociālo mediju platformām, publiskām datu bāzēm.
 • Informācija, ko mēs likumīgi iegūstam no trešajām pusēm. Piemēram, ja mums nepieciešams apstiprināt kontaktinformāciju vai finanšu informāciju vai pārbaudīt veselības aprūpes speciālistu licences. Šādā gadījumā mēs parasti saņemam šādus personas datus no trešajām pusēm, kas ir pilnvarotas to sniegt savu privātuma un datu aizsardzības politiku ietvaros vai saskaņā ar likumu. Kā piemērojams, mēs Jūs informēsim par šo trešo pušu identitāti un aicināsim Jūs skatīt viņu privātuma un datu aizsardzības politikas, lai noskaidrotu šādu personas datu izcelsmi un ievākšanas nosacījumus.

Sanofi atsevišķos gadījumos var atsaukties uz citu juridisko pamatojumu, piemēram, Jūsu pamata interešu aizsardzību saskaņā ar piemērojamiem datu aizsardzības likumiem un noteikumiem, kā noteikts īpašos privātuma un datu aizsardzības informācijas paziņojumos.

Gadījumā, ja sniegsiet mums datus par citu personu, nevis sevi, Jūs garantējat, ka Jums ir tiesības šādi rīkoties un ka sniedzat mums atļauju izmantot šo informāciju saskaņā ar mūsu privātuma politiku (piemēram, Jūs ziņojat par nevēlamu notikumu kā ziņotājs).

Kādam(-iem) mērķim(-iem) un cik ilgi Jūsu personas dati tiks apstrādāti

Mērķi, kādiem Jūsu personas dati tiek ievākti

Sanofi var apstrādāt Jūsu personas datus:

 • statistikas mērķiem;
 • lai varētu analizēt Sanofi tīmekļa vietņu izmantošanu;
 • lai nodrošinātu un uzlabotu Sanofi tīmekļa vietņu funkcionalitāti;
 • lai Jūs identificētu, lai mēs varētu atbildēt uz pieprasījumiem vai vaicājumiem;
 • lai ievērotu visas tiesiskās (piemēram, tiesas rīkojumus, valdības pieprasījumus, tiesvedību...), medicīniskās, regulatīvās, farmakovigilances, ētiskās un atbilstības prasības;
 • lai nosūtītu informāciju, prezentācijas, sveicienu, biļetenus, ielūgumus, brīdinājumus vai citus paziņojumus saistībā ar produktiem, zīmoliem, slimību stāvokļiem un veselības tēmām;
 • lai pielāgotu mūsu mārketinga programmas un kampaņas;
 • lai nodrošinātu atbalstu pacientiem, veselības aprūpes atbalsta pakalpojumus, pacientu piesaisti un recepšu informāciju;
 • lai pārvaldītu prasības, tostarp apdrošināšanas prasības;
 • lai veiktu pētījumus un izstrādi;
 • veiktu klīniskos pētījumus, uzturētu reģistrus; pārvaldītu un apstiprinātu personu iesaistīšanu un dalību pētījumos un citās darbībās; analizētu demogrāfiskos datus; piedāvātu īpašas programmas, aktivitātes, pētījumus, notikumus vai veicināšanu, izmantojot mūsu pakalpojumus; veiktu tirgus vai patērētāju pētījumus;
 • lai piedāvātu ziedojumus un sponsorēšanu;
 • lai pabeigtu, izpildītu un apstrādātu pieprasītās transakcijas, ja tādas ir;
 • lai apstiprinātu, ka atbilstat noteiktiem kritērijiem un esat piemērots pakalpojumiem, produktiem un informācijai, ko varam piedāvāt Jums nodrošināt;
 • lai nodrošinātu mūsu tiesības un intereses; aizsargātu Sanofi personāla veselību un drošību un telpas;
 • veiktu iekšējās revīzijas, aktīvu pārvaldību, sistēmu un citas uzņēmējdarbības pārbaudes; administrētu uzņēmējdarbību (finanses un grāmatvedība, krāpniecības uzraudzība un novēršana); saglabātu mūsu pakalpojumu un darbību drošību; aizsargātu mūsu tiesības, privātumu, drošību vai īpašumu, lai ļautu mums izmantot pieejamos tiesiskās aizsardzības līdzekļus vai pēc nepieciešamības ierobežotu iespējamos zaudējumus, kādi mums varētu rasties; aizsargātu mūs no iespējamām krāpnieciskām darbībām;
 • lai nodrošinātu Jums pieprasītos pakalpojumus, dokumentāciju un produktus.

Mēs arī varam deidentificēt vai apkopot datus, ko esat mums sniedzis, aizpildot veidlapu, pieteikumu un reģistrējoties, un izmantot tos jebkādam mērķim. Šādā gadījumā Sanofi var brīvi izpaust Jūsu datus trešajai pusei bez Jūsu atļaujas.

Saglabāšanas periods

Jūsu personas dati tiks saglabāti tik ilgi, kā tas atļauts un nepieciešams, lai izpildītu mērķus, kādiem Jūsu personas dati tika ievākti, kā iepriekš norādīts, vai kādiem tie tiks turpmāk apstrādāti.

Mēs uzglabājam un apstrādājam Jūsu personas datus laika periodā, kas pamatoti noteikts, vadoties pēc uzņēmējdarbības nepieciešamības, un, lai ievērotu visas saistības, ko mums var būt jāievēro, kā tas var tikt noteikts ar likumu vai saistībā ar tiesvedību vai izmeklēšanu, kurā iesaistīts Sanofi.

Mēs arī varam saglabāt Jūsu personas datus kamēr Jūs uzturat attiecības ar mums un kamēr mēs Jums nodrošinām šo tīmekļa vietni vai saistītos pakalpojumus.

Mēs saglabāsim visus farmakovigilances datus un visus dokumentus, kas attiecas uz cilvēkiem atļautām zālēm, tik ilgi, kamēr zāles tiek tirgotas, un vismaz 50 gadus pēc zāļu ražošanas pārtraukšanas. Pēc tam dati tiks anonimizēti. Anonimizētie dati tiek uzglabāti globālā drošības datu bāzē bez laika ierobežojums.

Ar kādu juridisko pamatojumu mēs izmantojam Jūsu personas datus?

Juridiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei, piemēram, tehniskajiem datiem, ko mēs varam apkopot, kad apmeklējat mūsu tīmekļa vietni(-es) vai Jūsu vārdam, e-pasta adresei utt., ir leģitīma interese, ko izmantojam, lai optimizētu un uzlabotu Jūsu apmeklējumu mūsu tīmekļa vietnē vai saņemtu un apstrādātu Jūsu pieprasījumus, kad iesniedzat veidlapu, pieteikumu, reģistrējaties vai sazināties ar mums pa e-pastu, tālruni vai jebkādiem citiem līdzekļiem.

Dažos gadījumos mums varētu būt jāapstrādā Jūsu personas dati, lai nodrošinātu Jūsu pieprasīto produktu vai pakalpojumu, izpildot līgumu, kurā esat puse.

Mēs varam izmantot Jūsu personas datus, lai ievērotu mūsu juridiskās saistības un citus informācijas pieprasījumus. Piemēram, uz informāciju par nevēlamiem notikumiem, sūdzībām par produktiem un pacientu drošību var attiekties īpaši noteikumi. Ja iesniedzat personas datus, piemēram, Jūsu veselības datus saistībā ar nevēlamu notikumu, juridiskais pamatojums šo personas datu apstrādei būs mūsu juridiskās saistības ievākt, apstrādāt un saglabāt šos datus saskaņā ar atbilstošo un piemērojamo vietējo un Eiropas likumdošanu.

Mēs varam apstrādāt un saglabāt Jūsu datus, ja tas nepieciešams juridisku prasību nodibināšanai, īstenošanai vai aizstāvēšanai gan tiesas prāvās, gan administratīvās vai ārpustiesas procedūrās.

Mums arī var būt nepieciešams saņemt Jūsu piekrišanu atļaut mums izmantot Jūsu personas informāciju vienam vai vairākiem augstāk uzskaitītajiem mērķiem. Piemēram.

 • Lai ievietotu sīkfailus un citas līdzīgas tehnoloģijas, piem., kad Sanofi tīmekļa vietnē nepieciešama parole, Jūs sniedzat mums skaidri izteiktu atļauju izmantot „pastāvīgo sīkfailu”, kas ir neliels datu fails, kas tiek izveidots, kad ievadāt Jums piešķirto lietotāja ID un paroli, lai piekļūtu vietnei. Šis fails tiek saglabāts Jūsu datora atmiņā un ļauj Jūsu pārlūkprogrammai piekļūt katrai lapai, kas ir aizsargāta ar paroli. Papildu informācijai mēs aicinām Jūs izlasīt mūsu Sīkfailu politiku.
 • Lai nodrošinātu Jums pieprasītos pakalpojumus, informāciju un produktus.
 • Lai atbildētu uz Jūsu vaicājumiem vai jebkuru citu saziņu, ko varat mums iesniegt caur Vietni.

Ja esat iesniedzis personīgu informāciju, piemēram, datus par Jūsu veselību, izmantojot Sanofi nodrošināto lietotāju forumu vai lietotni, šie personas dati tiks apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu, ko sniedzāt pirms foruma vai lietotnes izmantošanas.

Personas datu izpaušana vai pārsūtīšana trešajām pusēm

Jūsu personas datu starptautiskā pārsūtīšana

Tā kā Sanofi ir daļa no globālas uzņēmumu grupas, mēs varam kopīgot Jūsu personas datus ar citiem saistītajiem Sanofi uzņēmumiem (piemēram, šeit uzskaitītajiem: www.sanofi.com/en/directory). Šāda pārsūtīšana grupas uzņēmumiem tiks veikta augstāk norādītajiem mērķiem (skatīt sadaļu „Kādiem mērķiem un cik ilgi Jūsu personas dati tiks apstrādāti”) un, pamatojoties uz tādu pašu juridisko pamatojumu kā apstrādei.

Mēs arī varam pārsūtīt Jūsu datus ārējām un pilnvarotām trešajām pusēm, kas mums palīdz Jūsu personas datu apstrādē, piemēram:

 • piegādātājiem, kas mums nodrošina tehnoloģiju pakalpojumus, piemēram, IT resursu nodrošinātājiem, izpētes organizācijām, mārketinga aģentūrām, IT risinājumu pakalpojumu sniedzējiem utt.; un
 • regulatīvajām aģentūrām, valdības un tiesībaizsardzības iestādēm; un
 • pircējiem vai potenciālajiem pircējiem visu vai daļas no Sanofi uzņēmējdarbības ietvaros; un
 • ārējiem revidentiem un profesionāliem aģentiem vai konsultantiem; un
 • izložu, konkursu un līdzīgu veicināšanas pasākumu sponsoriem; un
 • jebkurai citai trešajai pusei, kas mums palīdz uzlabot un organizēt mūsu uzņēmējdarbību un aktivitātes.

Daži no šiem saņēmējiem var atrasties valstīs ārpus ES/EEZ, kas nenodrošina tāda paša līmeņa personas datu aizsardzību, kā Jūsu valstī. Šādā gadījumā Sanofi ir ieviesis atbilstošus mehānismus, lai aizsargātu Jūsu personas datus, tostarp jo īpaši (bet ne tikai) datu pārsūtīšanas līgumus, pamatojoties uz Eiropas Komisijas standarta līguma klauzulām vai Sanofi Saistošajiem korporatīvajiem noteikumiem, piemēram, saistībā ar klīniskajiem pētījumiem un farmakovigilances mērķiem.

Lai saņemtu papildu informāciju par valstīm, uz kurām dati tiek pārsūtīti, vai ieviestajiem datu pārsūtīšanas mehānismiem, lūdzu, sazinieties ar mums, kā norādīts tālāk esošajā sadaļā Sazināties ar mums.

Kādi drošības pasākumi ir ieviesti?

Mēs veiksim visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu dati tiek apstrādāti droši un saskaņā ar mūsu privātuma politiku un ka no Jums ievāktajiem personas datiem mēs piemērojam tādu pašu aizsardzību, kā mūsu konfidenciālajai informācijai.

Tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka datu sniegšana internetā vienmēr ir saistīta ar risku un mēs nevaram garantēt, ka mūsu Vietnes 100% ir drošas pret nelegālu iejaukšanos vai „uzlaušanu”. Jebkuri internetā pārsūtītie dati var būt pakļauti riskam.

Ja Jūs kā lietotājs uzskatāt, ka Jūsu sadarbība ar mums vairs nav aizsargāta un droša (piem., Jūsu paroles nozaudēšana), mēs Jūs aicinām sazināties ar mums, kā norādīts tālāk esošajā sadaļā Sazināties ar mums.

Jūsu tiesības

Saskaņā ar spēkā esošajiem datu aizsardzības likumiem un noteikumiem Jums ir šādas pamattiesības.

Piekļuves tiesības. Jūs varat jebkurā laikā noskaidrot, vai Sanofi apstrādā Jūsu personas datus, un, ja jā, Jūs, piemēram, varat vaicāt, kādi dati par Jums tiek apstrādāti, kāds ir šādas apstrādes mērķis un kam šie dati var tikt atklāti. Jums ir arī tiesības saņemt elektroniski Jūsu personas datu kopiju, ko apstrādā Sanofi.

Tiesības uz datu pārnesamību. Ja Sanofi tīmekļa vietnē ir ietverta funkcija, kas attiecas uz tiesībām uz datu pārnesamību, Jums ir tiesības saņemt Jūsu personas datus, ko sniedzāt Sanofi, strukturētā, vispārpieņemtā un mašīnlasāmā formātā, lai pārsūtītu šādus datus citam datu pārzinim.

Tiesības uz labošanu un dzēšanu. Ja par Jums ievāktie personas dati ir nepareizi vai neprecīzi, Jūs varat pieprasīt mums labot Jūsu nepareizos vai neprecīzos personas datus. Noteiktos apstākļos Jums ir arī tiesības pieprasīt Jūsu personas datu dzēšanu.

Tiesības iebilst un ierobežot apstrādi. Jūs jebkurā laikā varat iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi, pieprasot Sanofi pārtraukt vai ierobežot Jūsu personas datu apstrādi. Ja Jums būs tiesības pieprasīt ierobežošanu saskaņā ar piemērojamajiem likumiem, Sanofi tikai saglabās Jūsu personas datus un neveiks datu apstrādi nekādiem citiem mērķiem.

Tiesības atsaukt piekrišanu. Jums vienmēr ir tiesības atsaukt Jūsu sniegto piekrišanu saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi. Šādā gadījumā Sanofi pārtrauks apstrādāt Jūsu personas datus Jūsu piekrišanā norādītajam mērķim.

Tiesības iesniegt sūdzību. Jums ir tiesības iesniegt sūdzību par Jūsu personas datu apstrādi šādai datu aizsardzības iestādei:

Datu valsts inspekcija, Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011, info@dvi.gov.lv

Mēs garantējam, ka mēs strādāsim godprātīgi, sadarbosimies ar attiecīgo Datu aizsardzības iestādi un izpildīsim tās lēmumu.

Lai gan mēs cenšamies ievērot pieprasījumus dzēst personas datus no mūsu pierakstiem, var nebūt iespējams dzēst visas kopijas atkarībā no tā, kādā veidā informācija mums tika iesniegta. Turklāt mēs paturam tiesības nedzēst vai nemainīt informāciju, kas mums sniegta saistībā ar nevēlama notikuma ietekmi, un informāciju, kas jāsaglabā saskaņā ar likumu.

Cita konfidenciālā informācija

Atskaitot informāciju (tostarp personas datus), kuru mēs Jums prasām, mūsu tīmekļa vietnes nav paredzētas, lai saņemtu no Jums citu informāciju, tostarp konfidenciālu informāciju. Līdz ar to, izņemot iepriekš minētos personas datus, jebkura informācija, kuru mēs neprasījām, neatkarīgi no tās formas - dokuments, dati, grafika, jautājums, ierosinājums, koncepcija, komentārs vai cita - ko Jūs mums nosūtīsiet caur mūsu tīmekļa vietnēm, tiks sūtīta uz Jūsu risku un nekādos apstākļos tā netiks uzskatīta par konfidenciālu, ja vien piemērojamie likumi nenoteiks citādi.

Arī tad, ja vien attiecīgajos likumos nebūs noteikts citādi, šādas informācijas nosūtīšanas darbība mums dod tiesības to izmantot, reproducēt, publicēt, mainīt vai nosūtīt, lai izskatītu Jūsu pieprasījumu, kā arī dzēst pēc Jūsu pieprasījuma izskatīšanas.

Bērnu politika

Lai gan dažos gadījumos mēs varam apkopot personas datus par bērniem ar viņa/viņas vecāku vai aizbildņa piekrišanu mūsu pakalpojumu sniegšanai, piemēram, klīniskajām darbībām vai pacientu atbalsta programmām, citādā veidā mēs apzināti nepieņemam bērnu personas datus vai neizmantojam tos tirgum. Ja vecākam vai aizbildnim kļūst zināms, ka viņa vai viņas bērns mums ir sniedzis personas informāciju, viņam vai viņai jāsazinās ar mums, kā norādīts tālāk esošajā sadaļā Sazināties ar mums. Mēs veiksim darbības, lai dzēstu šādu informāciju no mūsu datu bāzes saskaņā ar piemērojamajām juridiskajām prasībām.

Sazināties ar mums

Tīmekļa vietne, ko apmeklējat („Vietne”), pieder un tās darbību nodrošina Sanofi, kas nosaka Jūsu personas datu apstrādes mērķus un līdzekļus.

Ja vēlaties izmantot šajā privātuma politikā noteiktās tiesības vai uzdot jautājumus par Jūsu personas datu apstrādi, Jūs varat sazināties ar vietējo datu aizsardzības speciālistu pa e-pastu:

Lūdzu, ņemiet vērā, ka, sazinoties ar Sanofi pa e-pastu, Jums var lūgt atbildēt uz vairākiem jautājumiem, kas saistīti ar Jūsu personas datiem, lai Sanofi varētu apstiprināt Jūsu identitāti.

X

Mēs izmantojam sīkfailus mūsu tīmekļa vietnes satura nodrošināšanai/optimizācijai, kā arī analītiskiem/pielāgošanas mērķiem. Turpinot apskatīt mūsu tīmekļa vietni, jūs piekrītat mūsu sīkfailu izmantošanas noteikumiem. Jūs jebkurā brīdī varat atsaukt piekrišanu. Ja vēlaties uzzināt vairāk par mūsu sīkfailiem un to dzēšanu, aicinām jūs iepazīties ar mūsu sīkfailu politiku un datu privātuma politiku.

OK