Ziņošana par blakusparādībām

Ziņošana par blakusparādībāmUzņēmumā Sanofi mēs nepārtraukti uzraugām savu ražojumu drošumu. Ziņojumi par blakusparādībām ir svarīgi nepārtrauktai zāļu drošuma vērtēšanai un tādēļ noderīgi pacientiem, kas ārstējas vai, iespējams, ārstēsies ar mūsu ražotajām zālēm.

Sanofi kā farmācijas uzņēmumam saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem farmakovigilances jomā (direktīvu 2010/84/ES un regulu (ES) Nr. 1235/2010) ir pienākums vākt, reģistrēt un turpināt uzraudzīt jebkuru informāciju, kas attiecas uz cilvēkiem paredzēto zāļu izraisītām blakusparādībām, un par to ziņot attiecīgajām kompetentajām iestādēm.

Sanofi ir pienākums vākt ne tikai ziņojumus par blakusparādībām, bet arī informāciju par tādiem ar produkta lietošanu saistītiem gadījumiem kā terapeitiskā efekta trūkums, pārdozēšana vai nepareiza/nereglamentēta lietošana, zāļu lietošana grūtniecības un/vai barošanas ar krūti periodā, medicīniska kļūda, infekcijas ierosinātāja pārnese, arodekspozīcija un neparedzēts pozitīvs zāļu lietošanas efekts.

Sanofi respektē šīs lapas apmeklētāju privātumu un ievēro konfidencialitāti, tādēļ nopietni izturas pret privātuma jautājumiem un jebkurus personas datus apstrādā saskaņā ar prasībām piemērojamajos normatīvajos aktos par datu aizsardzību. Informāciju par to, kā Sanofi apstrādā personas datus, var atrast šeit

Lodziņi, kas atzīmēti ar *, jāaizpilda obligāti, lai mēs pieņemtu jūsu iesniegumu.

Par personu, kas ziņo par blakusparādību
* Vai mēs drīkstam ar jums sazināties?
* Es esmu:
Par personu, kurai radusies blakusparādība
*Dzimums
Par zālēm un blakusparādību
Security
Pirms nosūtīt formu, lūdzu, aizpildiet lodziņu.