Ziņošana par blakusparādībām

Ziņošana par blakusparādībām

Datu pārziņa identitāte

Sanofi-aventis Latvia (turpmāk tekstā “Sanofi”, “mēs”, “mums”, “mūs”) uzglabās un izmantos Jūsu sniegtos datus.

Kādus datu veidus mēs varam ievākt no ziņojuma par blakusparādību

Ziņojot par blakusparādību, var tikt ievākt šāda informācija par personu, kurai novēroja blakusparādību: vārds, uzvārds/iniciāļi; vecums un dzimšanas datums; svars un garums; dzimums; attiecīgā medicīniskā vēsture un/vai sīkāka informācija par produktu, kas izsaucis reakciju; sīkāka informācija par blakusparādību un citām zālēm vai līdzekļiem, kas tika lietoti blakusparādības rašanās laikā. Ja Jūs kā ziņotājs norādījāt savu vārdu, adresi, telefona/faksa numuru vai e-pasta adresi, arī šie dati tiks ievākti, tāpat kā informācija par Jūsu nodarbošanos, ja tas būs saistoši. Gadījumā, ja ziņojat kādas citas personas vārdā, Jūsu pienākums ir informēt šo personu, ka Sanofi apstrādās iepriekšminētos datus.

Juridiskais pamatojums

Juridiskais pamatojums Jūsu personas datu apstrādei ir Sanofi juridiskās saistības veikt šādu datu apstrādi.

Jūsu personas datu pārsūtīšana

Jūsu sniegtie personas dati tiks uzglabāti drošībā saskaņā ar Sanofi Datu Aizsardzības Politiku. Sanofi ir daļa no starptautiskas uzņēmumu grupas, tādēļ mēs varam Jūsu datus nosūtīt citām SANOFI grupas filiālēm. Šāda pārsūtīšana grupas uzņēmumiem tiks veikta augstāk norādītajiem mērķiem un, pamatojoties uz tādu pašu juridisko pamatojumu kā apstrādei. Sanofi var arī pārsūtīt Jūsu datus ārējām un pilnvarotām trešajām pusēm, kas palīdz Sanofi Jūsu personas datu apstrādē.

Jūsu vai trešās puses sniegtie personas dati, kas ietverti ziņojumā par blakusparādību, tiks ievadīti aizsargātā un drošā globālā drošuma datu bāzē, kura izstrādāta tā, ka nepieļauj nepilnvarota personāla piekļuvi.

Dati var tikt izpausti Eiropas Zāļu aģentūrai (EMA – European Medicines Agency) un attiecīgajām kompetentajām iestādēm citās pasaules valstīs.

Jūsu personas dati var tik pārsūtīti SANOFI grupas uzņēmumiem vai to līgumpartneriem ārpus ES. Gadījumā, ja Jūsu personas dati tiks pārsūtīti ārpus ES, Sanofi ir ieviesis atbilstošus mehānismus, lai aizsargātu Jūsu personas datus.

Jūsu tiesības

Saskaņā ar spēkā esošajiem datu aizsardzības likumiem un noteikumiem Jums ir šādas pamattiesības:

  • Piekļuves tiesības: Jūs varat jebkurā laikā noskaidrot, kādi Jūsu personas dati ir mūsu rīcībā, kā mēs izmantojam un uzglabājam Jūsu datus, vai saņemt vairāk informāciju par Jūsu tiesībām, rakstot mums pieprasījumu uz e-pastu dataprivacyLatvia@sanofi.com
  • Tiesības uz labošanu: Jūs jebkurā laikā varat pieprasīt savu datu labošanu, ja mūsu rīcībā esošie dati ir nekorekti.
  • Tiesības ierobežot vai iebilst pret savu personas datu apstrādi: Jūs jebkurā laikā varat iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi, pieprasot Sanofi pārtraukt vai ierobežot Jūsu personas datu apstrādi. Tas neattiecas uz jebkādu datu apstrādi, kas veikta pirms šāda pieprasījuma saņemšanas.
  • Tiesības uz datu dzēšanu: Jums ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt, lai mēs dzēšam atsevišķus vai visus Jūsu personas datus, kas ir Sanofi rīcībā. Vienīgais iemesls, kādēļ mēs to nevarētu veikt, ir gadījumā, ja tas ir pretrunā ar citām likumā noteiktajām prasībām, bet jebkurā gadījumā mēs Jūs vienmēr par to informēsim.

Ja kāda iemesla dēļ Jūs neapmierina, kā mēs izmantojam Jūsu datus, vai Jūs vēlaties iesniegt sūdzību, Jūs varat sazināties ar pārraugošo iestādi Latvijā.

Saglabāšanas periods

Jūsu personas dati tiks saglabāti tik ilgi, kā tas atļauts un nepieciešams, lai izpildītu mērķus, kādiem Jūsu personas dati tika ievākti, kā iepriekš norādīts, vai kādiem tie tiks turpmāk apstrādāti. Mēs uzglabājam un apstrādājam Jūsu personas datus laika periodā, kas pamatoti noteikts, vadoties pēc uzņēmējdarbības nepieciešamības, un, lai ievērotu visas likumā noteiktās saistības (piemēram, Direktīvas 85/374/CEE).

Sanofi saglabās visus farmakovigilances datus, kā arī visus dokumentus, kas saistīti ar medicīniskiem produktiem, kas apstiprināti lietošanai cilvēkiem, kamēr produkts atradīsies tirgū un vismaz 50 gadus pēc tam, kad produkts vairs neeksistēs. Pēc tam visi dati tiks anonimizēti. Anonimizēti dati tiek saglabāti globālā drošuma datubāzē bez laika ierobežojuma.

Sazinieties ar mums

Ja vēlaties izmantot šajā privātuma politikā noteiktās tiesības vai uzdot jautājumus par Jūsu personas datu apstrādi, Jūs varat sazināties ar vietējo datu aizsardzības speciālistu pa e-pastu: dataprivacyLatvia@sanofi.com vai rakstot vēstuli uz mūsu uzņēmuma adresi, to adresējot Datu Aizsardzības speciālistam.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka, sazinoties ar Sanofi pa e-pastu, Jums var lūgt atbildēt uz vairākiem jautājumiem, kas saistīti ar Jūsu personas datiem, lai Sanofi varētu apstiprināt Jūsu identitāti.

Atpakaļ uz veidlapu par zāļu izraisīto blakusparādību

X

Mēs izmantojam sīkfailus mūsu tīmekļa vietnes satura nodrošināšanai/optimizācijai, kā arī analītiskiem/pielāgošanas mērķiem. Turpinot apskatīt mūsu tīmekļa vietni, jūs piekrītat mūsu sīkfailu izmantošanas noteikumiem. Jūs jebkurā brīdī varat atsaukt piekrišanu. Ja vēlaties uzzināt vairāk par mūsu sīkfailiem un to dzēšanu, aicinām jūs iepazīties ar mūsu sīkfailu politiku un datu privātuma politiku.

OK