Korporatīvā atbildība

Korporatīvā atbildība


Korporatīvā sociālā atbildība (KSA) Sanofi ir ļoti svarīga un ietekmē to, kā mēs veicam savu darbību – mēs cenšamies būt ilgtspējīgi visās iespējamās jomās. Mūsu KSA centieni attiecas uz četrām galvenajām jomām:
Galvenajām jomām
  • Ētika un pārredzamība
  • Pieejama veselības aprūpe nepietiekami aprūpētajiem cilvēkiem
  • Iesaistīšanās sabiedrībā
  • Veselīga planēta