Ziņojums par atbalstu profesionāļiem

Ziņojums par atbalstu profesionāļiem


“Sadarbība starp nozari un veselības aprūpes speciālistiem nāk par labu pacientiem. Tās ir attiecības, kuru rezultāts ir neskaitāmi inovatīvi medikamenti un izmaiņas tajā veidā, kā daudzas slimības ietekmē mūsu dzīvi.”1
EFPIA
Sanofi ir Eiropas Farmācijas uzņēmumu un apvienību federācijas (EFPIA) biedrs un ievēro EFPIA kodeksu. Citiem vārdiem, tas nozīmē pārredzamību un ziņojumus par vērtības nodošanu/maksājumiem, kas veikti veselības aprūpes speciālistiem un vesel ības aprūpes organizācijām. EFPIA kodekss nodrošina nozares pašregulējumu, kas nozīmē, ka farmācijas uzņēmumi proaktīvi ziņo par visiem maksājumiem, kas veikti veselības aprūpes speciālistiem vai organizācijām. Piemērs varētu būt samaksa veselības aprūpes speciālistam par dalību lekciju konferencē (kā ekspertam).
European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations
EFPIA

Latvija ziņojumus par maksājumiem/sadarbību ar veselības aprūpes speciāli stiem un organizācijām iesniedz Eiropas Farmaceitisko rūpniecību un asociāciju federācijā (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations – EFPIA)