Korporatīvā atbildība

Korporatīvā sociālā atbildība (KSA) Sanofi ir ļoti svarīga un ietekmē to, kā mēs veicam savu darbību – mēs cenšamies būt ilgtspējīgi visās iespējamās jomās. Mūsu KSA centieni attiecas uz četrām galvenajām jomām:
Galvenajām jomāmMēs fokusējam savu korporatīvās sociālās atbildības (KSA) apņemšanos uz četrām jomām:
 • Veselīga planēta
 • Veselības aprūpe ikvienam
 • Ētika un pārskatāmība
 • Kopienu attīstība un darbinieku iesaistīšanās

Veselīga planēta

Tā kā pasaulei, kurā dzīvojam, ir tieša ietekme uz mūsu veselību, mēs cenšamies ierobežot uzņēmuma veikto darbību ietekmi uz vidi.

Kā šī veselības veicināšanas projekta partneris mēs esam apņēmušies samazināt uzņēmuma radīto ietekmi uz vidi. Sākot no mūsu produktu ražošanā izmantotajām izejvielām līdz produktu aprites cikla beigu radītajai ietekmei uz cilvēku veselību un vidi, mēs cenšamies mazināt mūsu īstenoto darbību potenciālo negatīvo ietekmi.

Mēs esam apņēmušies izmantot resursus mazāk, labāk un zaļāk.

Mēs esam apņēmušies izmantot resursus mazāk, labāk un zaļāk. Un mēs jau redzam sava darba rezultātus:

 • Sanofi ambīcija ir samazināt oglekļa pēdu (CO2 emisijas, siltumnīcas gāzu emisijas) par 50% no 2015. līdz 2025. gadam, un sasniegt oglekļa neitralitāti līdz 2050. gadam.
 • Līdz 2018. gada beigām siltumnīcas gāzu emisijas tika samazinātas par 22% salīdzinājumā ar 2010. gadu un par 9% salīdzinājumā ar 2015. gadu.
 • 86% no mūsu starpkontinentālajām piegādēm tiek veiktas ar jūras transportu, novēršot 260 000 tonnas CO2 izmešu ik gadu.
 • Sanofi ir apņēmies samazināt ūdens patēriņu par 25% no 2010. līdz 2020. gadam. Turklāt līdz 2025. gadam mēs reģistrēsim katru ūdens pili, kas izlietota jebkurā no mūsu ražotnēm.
 •  Ūdens patēriņš ir samazināts par 14% (2010-2015) un par 8% (2017-2018).
 • Sanofi ambīcija ir pārstrādāt, lietot atkārtoti un atgūt vismaz 90% radīto atkritumu līdz 2025. gadam.
 • Atkritumu daudzums ir samazināts par 10% salīdzinājumā ar 2017. gadu. 73% šo atkritumu ir pārstrādāti.

Vairāk par Sanofi īstenotajiem pasākumiem ietekmes uz vidi mazināšanā lasiet mūsu globālajā tīmekļa vietnē.

„Letekme uz vidi”

Mums ik katram - gan uzņēmumiem, gan cilvēkiem, ir jārūpējas par mūsu planētu katru dienu. Pasaulei vajag, lai mēs rīkojamies. Sanofi ir pirmā farmācijas kompānija pasaulē, kura ir parakstījusi Parīzes līgumu. Mēs esam apņēmības pilni ieguldīt savu daļu labākai nākotnei.

Veselības aprūpe ikvienam

Ņemot vērā apstākli, ka trešdaļai pasaules iedzīvotāju nav pieejami kvalitatīvi veselības aprūpes risinājumi, mēs esam apņēmības pilni atrast veidus, kā nodrošināt, lai pacienti saņem nepieciešamo ārstēšanu, un uzlabot pacientu dzīves kvalitāti. Tāpat mēs veicinām profilakses attīstību, īstenojot uzņēmuma integrētu aprūpes programmu.

Mēs esam attīstījuši vērā ņemamu kompetenci infekcijas slimību jomā, un tieši tāpēc viens no aspektiem, uz ko koncentrējam savu darbību „Veselības aprūpe ikvienam” segmentā, ir sniegt savu ieguldījumu atsevišķu infekcijas slimību izskaušanā, novēršanā un kontrolē jaunattīstības valstīs.

Vairāk par Sanofi apņemšanos nodrošināt veselības aprūpi ikvienam lasiet mūsu globālajā tīmekļa vietnē.

Veselības aprūpe ikvienam

Poliomielīts
Pēdējo gadsimtu laikā poliomielīts ir bijis nozīmīgs cēlonis nāves gadījumiem, paralīzei un invaliditātei mūža garumā, kas ir ietekmējusi miljoniem cilvēku, lielākoties bērnus. Kopš 1988. gada Sanofi ir nodrošinājis UNICEF vairāk nekā sešus miljardus poliomielīta vakcīnas devu, lai palīdzētu izskaust poliomielīta slimību.
Malārija
Malārija ir viena no nāvējošākajām infekcijas slimībām pasaulē. Pateicoties inovatīvai sadarbībai starp Sanofi un Novārtā atstāto slimību medikamentu iniciatīvu, ir izārstēti vairāk nekā 400 miljoni malārijas gadījumu. Sanofi sadarbojas arī ar valstu malārijas kontroles programmām, izglītības ministrijām un NVO, lai veicinātu malārijas profilaksi jaunattīstības valstīs.
Miega slimība
Āfrikas miega slimība apdraud aptuveni 65 miljonus cilvēku, un nabadzībā dzīvojošie cilvēki ir īpaši apdraudēti. Šo slimību izraisa parazīts, kas izplatās ar inficētas cece mušas kodienu. Pateicoties inovatīvai sadarbībai starp Sanofi un Novārtā atstāto slimību medikamentu iniciatīvu, šīs nāvējošās slimības ārstēšanai ir izstrādāts jauns perorāls līdzeklis.
Tuberkuloze
Tuberkuloze ir viena no pasaulē izplatītākajām infekcijas slimībām, kas ik gadu nogalina vairāk nekā pusotru miljonu cilvēku, lielāko daļu no tiem – nabadzīgās jaunattīstības valstīs. Sanofi strādā pie tuberkulozes apkarošanas ar mērķi līdz 2035. gadam pilnībā izskaust šo slimību.
X

Mēs izmantojam sīkfailus mūsu tīmekļa vietnes satura nodrošināšanai/optimizācijai, kā arī analītiskiem/pielāgošanas mērķiem. Turpinot apskatīt mūsu tīmekļa vietni, jūs piekrītat mūsu sīkfailu izmantošanas noteikumiem. Jūs jebkurā brīdī varat atsaukt piekrišanu. Ja vēlaties uzzināt vairāk par mūsu sīkfailiem un to dzēšanu, aicinām jūs iepazīties ar mūsu sīkfailu politiku un datu privātuma politiku.

OK