Noteikumi Un Nosacījumi

Sanofi-Avent is LietuvaŠajā lapā aprakstīti noteikumi un nosacījumi, kas regulē šīs tīmekļa vietnes lietošanu (turpmāk tekstā „Vietne”). Ja vēlaties izmantot Vietni, lūdzu, uzmanīgi izlasiet šos noteikumus un nosacījumus.

Tā kā noteikumi un nosacījumi jebkurā laikā var tikt grozīti, iepriekš par to nebrīdinot, mēs iesakām Jums tos regulāri pārskatīt.

I) Juridiskie paziņojumi

Intelektuālais īpašums

Vietne pieder un tās darbību nodrošina SIA "sanofi-aventis Latvia",, (turpmāk tekstā „Sanofi”), kas pieder SANOFI GRUPAI. Izkārtojums un katra sastāvdaļa, tostarp - bet ne tikai - preču zīmes, logotipi un domēnu nosaukumi, kas Vietnē parādās www.sanofi.lv, ir aizsargāti ar spēkā esošajiem intelektuālā īpašuma likumiem un pieder Sanofi vai tā saistītajiem uzņēmumiem, vai arī to lietošanai ir nepieciešama trešās puses atļauja.

Nevienu Vietnes sastāvdaļu bez iepriekšējas rakstiskas Sanofi atļaujas nedrīkst kopēt, reproducēt, mainīt, rediģēt, lejupielādēt, denaturēt, pārsūtīt vai izplatīt jebkādā veidā jebkādā vidē pilnībā vai daļēji, izņemot tikai lietošanai preses vajadzībām ar nosacījumu, ka tiek ievērotas intelektuālā īpašuma tiesības un citas minētas īpašuma tiesības. Kopēšana privātai izmantošanai ir atļauta tikai Jūsu personiskai, privātai, nekomerciālai lietošanai Jūsu personālajā datorā.

Sekojošajam paziņojumam jāparādās uz jebkuras autorizētās kopijas visam vai daļai no Vietnes satura:

„AUTORTIESĪBAS 2018 – SIA "sanofi-aventis Latvia"- VISAS TIESĪBAS PATURĒTAS“

Jebkura Vietnes sastāvdaļu autorizēta izmantošana nedrīkst nekādā veidā tikt denaturēta, mainīta vai pārveidota.

Sanofi vai tā saistītie uzņēmumi patur tiesības celt prasību pret jebkuru tā intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu.

Informācijas raksturs

Vietnes mērķauditorija ir vispārējā sabiedrība.

Vietnē publicētā informācija, jo īpaši finanšu informācija, netiek uzskatīta kā tāda, kas aicina veikt investīcijas. To nekādā gadījumā nedrīkst interpretēt kā izpēti vai kā publisku piedāvājumu, kā arī tas nav piedāvājums parakstīties, pirkt vai veikt mijmaiņas darījumus ar akcijām vai citiem vērtspapīriem Sanofi un/vai tā saistītajos uzņēmumos. Sanofi vērš Jūsu uzmanību uz faktu, ka Vietnē publicētā finanšu informācija tiek regulāri atjaunināta (ja finanšu informācija tiek sniegta tiešsaistē).

Vietnē var tikt piedāvāti ekspertu viedokļi, kuri konsultējuši konkrētā, ar Vietnes saturu saistītā jomā, vai izvilkumi no presē publicētiem rakstiem. Jebkura šāda informācija ir vienīgi eksperta, kurš sniedzis konsultāciju, vai publikācijā paustais viedoklis, un tam nav obligāti jābūt Sanofi vai SANOFI GRUPAS viedoklim. Neviens no šādiem ekspertiem nav Sanofi vai SANOFI GRUPAS darbinieks un nesaņem atlīdzību apmaiņā pret atļauju Sanofi izmantot viņa viedokli. Sanofi nav atbildīgs par šādas informācijas un viedokļu precizitāti vai pilnīgumu.

Vietnē arī var tikt iekļauta informācija par cilvēku veselību, fizisko stāvokli, medicīnas jomu un medicīniskās ārstēšanas veidiem. Minētā informācija Vietnē tiek publicēta tikai informatīviem mērķiem un neaizstāj Jūsu ārsta vai farmaceita ieteikumus. Informāciju nekādos apstākļos nedrīkst izmantot slimības vai fiziskas problēmas medicīniskās diagnozes uzstādīšanai vai Vietnē aprakstīto zāļu parakstīšanai vai lietošanai. Izmantojot Vietni, Jūs varat ziņot par veselības problēmām, nevēlamiem notikumiem vai tehniskajiem produktu aspektiem, vai uzdot tehniskus vai medicīniskus jautājumus par Sanofi produktiem. Tomēr visos gadījumos Jums jāvēršas pie Jūsu ārsta vai farmaceita.

Saites uz citām vietnēm

Sanofi vai SANOFI GRUPA neuzņemas atbildību par trešo pušu vietnēm, kurām var piekļūt caur Vietni. Sanofi nekādā veidā nekontrolē šādu trešo pušu vietņu saturu, kas ir pilnībā neatkarīgs no Sanofi. Turklāt saites esamība starp Vietni un trešās puses vietni nekādos apstākļos nenozīmē, ka Sanofi jebkādā veidā apstiprinātu šīs vietnes saturu un, jo īpaši, tās izmantošanu.

Turklāt Jūs esat atbildīgs par nepieciešamo piesardzības pasākumu veikšanu, lai nepieļautu inficēšanos no Vietnes, jo īpaši, ar vienu vai vairākiem datorvīrusiem.

Ārējas vietnes var ietvert hipersaites uz Vietni. Jebkuras šādas saites nedrīkst izveidot bez iepriekšējas, skaidri izteiktas Sanofi piekrišanas. Jebkurā gadījumā Sanofi nekādā veidā nav atbildīgs par šādu vietņu nepieejamību un Sanofi nepārbauda, nekontrolē vai neapstiprina tās un nav atbildīgs par šajās vietnēs vai caur šīm vietnēm pieejamo saturu, reklāmām, produktiem vai citiem komponentiem.

Atbildības ierobežojumi

Sanofi cenšas pēc savām labākajām spējām nodrošināt, lai Vietnē publicētā informācija būtu precīza un atjaunināta. Tas patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja paziņojuma labot saturu. Tomēr Sanofi nevar garantēt, ka Vietnē pieejamā informācija ir precīza, pareiza, atjaunināta vai pilnīga.

Līdz ar to un, izņemot īpašuma bojājumus, kas radušies Sanofi rupjas vai tīšas nolaidības dēļ, tas atsakās no jebkādas atbildības:

  • par jebkādām Vietnē pieejamās informācijas neprecizitātēm, kļūdām vai izlaidumu;
  • par jebkādu kaitējumu, kas radies trešās puses krāpnieciskas ielaušanās dēļ, kā rezultātā tikusi mainīta Vietnē pieejamā informācija vai vienības;
  • un plašākā mērā par jebkādiem īpašuma bojājumiem vai izrietošiem jebkādas izcelsmes, jebkāda rakstura kaitējumiem jebkura iemesla dēļ vai ar jebkādām sekām, pat ja Sanofi tika brīdināts par šāda kaitējuma vai zaudējumu iespējamību, ko izraisījusi (i) jebkāda piekļuve Vietnei vai nespēja tai piekļūt, (ii) Vietnes izmantošana, ieskaitot jebkādu kaitējumu vai vīrusu, kas var inficēt Jūsu datoru vai citu īpašumu, un/vai (iii) uzticēšanās no Vietnes tieši vai netieši iegūtajai informācijai.

Vietnes vai jebkuras citas vietnes sastāvdaļas tiek nodrošinātas „kā ir” bez jebkāda veida tiešām vai netiešām garantijām. Sanofi nepiedāvā nekādu netiešu vai tiešu garantiju, kas attiecas, bez ierobežojumiem, uz tā tirgus vērtību vai piemērotību jebkuram konkrētam mērķim.

Vietnes pieejamība

Jūs saprotat (i) ka tehniski nav iespējams nodrošināt Vietni bez defektiem un ka Sanofi nevar apņemties to darīt; (ii) ka šie defekti var izraisīt Vietnes īslaicīgu nepieejamību; un ka (iii) Vietnes darbību var ietekmēt notikumi un/vai lietas, kas neietilpst Sanofi kontrolē, piemēram, kā pārsūtīšana un komunikācija starp Jums un Sanofi, kā arī starp Sanofi un citiem tīkliem.

Sanofi un/vai tā piegādātāji jebkurā laikā var uz laiku vai pastāvīgi mainīt vai pārtraukt visu vai daļu no Vietnes darbības, lai veiktu uzturēšanu un/vai veiktu uzlabojumus, un/vai izmaiņas Vietnē. Sanofi nav atbildīgs par jebkādām Vietnes izmaiņām vai pārtraukšanu uz laiku vai pastāvīgi.

Informācija par produktiem

Informācija, kas iekļauta un publicēta Vietnē, var ietvert tiešas vai netiešas norādes uz SANOFI GRUPAS produktiem, programmām un pakalpojumiem, kuri nav paziņoti vai pieejami dažās valstīs vai dažos reģionos vai kurus var piegādāt ar citu nosaukumu, un uz tiem var attiekties regulas un lietošanas noteikumi, kas atšķiras atkarībā no valsts. Šādas atsauces nenozīmē, ka Sanofi vai SANOFI GRUPA plāno pārdot šos produktus, programmas vai pakalpojumus Jūsu valstī. Lai uzzinātu informāciju par Jums pieejamajiem produktiem, programmām un pakalpojumiem, sazinieties ar Sanofi vai Jūsu Sanofi tirdzniecības partneri.

Tiesiskais regulējums

Vietni un tās saturu regulē likumdošana Latvia, un jebkuru ar to saistīto strīdu gadījumā jāvēršas jurisdikcijas tiesās Latvia.

II) Īpaši noteikumi un nosacījumi

Vietnes publicētājs:

SIA "sanofi-aventis Latvia"

Publikācijas vadītājs

Elvina Milasauske, UAB "Sanofi-Aventis Lietuva" direktore, Tel.: +370 52477074

Vietnes mitināšana

Microsoft Nederland B.V.
Evert van de Beekstraat 354
1118 CZ Schiphol (Amsterdam)
The Netherlands
microsoft.com/nl-nl

Microsoft Nederland B.V. is part of Microsoft Corporation,
1 Microsoft Way,
98052 Redmond, Washington, USA.

Apliecinājumi

Reģistrētā preču zīme

Noteiktu trešo pušu preču zīmju izmantošana Vietnē nenozīmē, ka to attiecīgie īpašnieki apstiprina Vietnes saturu. Šīs trešās puses ir un paliek pilnīgi neatkarīgas no Sanofi un SANOFI GRUPAS.

Video/foto apliecinājumi

Šo informāciju Sanofi Jums sniegs pēc pieprasījuma.

X

Mēs izmantojam sīkfailus mūsu tīmekļa vietnes satura nodrošināšanai/optimizācijai, kā arī analītiskiem/pielāgošanas mērķiem. Turpinot apskatīt mūsu tīmekļa vietni, jūs piekrītat mūsu sīkfailu izmantošanas noteikumiem. Jūs jebkurā brīdī varat atsaukt piekrišanu. Ja vēlaties uzzināt vairāk par mūsu sīkfailiem un to dzēšanu, aicinām jūs iepazīties ar mūsu sīkfailu politiku un datu privātuma politiku.

OK